Een goed verhaal op je bord

Aquaculture Stewardship Council (ASC) en Marine Stewardship Council (MSC)

Tijdens de Bewuste Visweek 2021 vertellen we verhalen die laten zien waar we het allemaal voor doen: positieve impact op het leven in onze wateren en daarmee op alle levens die daarvan afhangen. Met deze verhalen maken we de consument bewust van het feit dat de keuze voor het keurmerk in de supermarkt of speciaalzaak een positieve impact heeft op het milieu en het leven van mensen hier én aan de andere kant van de wereld.

Met een keurmerk maak je impact

Drie miljard mensen zijn voor hun inkomen en voedsel afhankelijk van de visserij. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden kunnen we niet zonder vis. Het is bovendien een gezonde, natuurlijke en betaalbare eiwitbron met een lage CO2 footprint. Maar dan moeten we wel zorgen dat die vis duurzaam wordt gevangen. En dat we overbevissing, illegale visvangsten en milieuschade tegengaan. Aquacultuur kent ook zo haar eigen problemen rond milieuschade en werkomstandigheden. Ook hier is een wereld te winnen als we kiezen voor duurzame viskweek.

Het is bewezen dat we met zorgvuldig beheer vispopulaties kunnen laten groeien. MSC en ASC spelen daarbij een belangrijke rol. MSC en ASC hebben Food Cabinet gevraagd om voor Nederland en België een nieuw concept te bedenken voor de jaarlijkse Bewuste Visweek waarmee we de consumenten meer bewust maken van wat duurzame vis is en welke impact je kunt hebben. Daarnaast is het ook een doel van de campagne om de interesse te wekken voor een bredere groep partners.

Deze vissers hebben een uniek verhaal, zijn trots op hun vak en leggen de focus op de maatschappelijke impact.

Raken met verhalen

Achter de vis op jouw bord met het keurmerk van MSC of ASC schuilt een goed verhaal. Het gaat over garnalenvissers in de Waddenzee die samenwerken, voor de natuur en voor hun eigen toekomst. Over lokale gemeenschappen in Noorwegen die opbloeien dankzij de verantwoorde viskweek. En nog veel meer. 

Consumenten zijn zich steeds bewuster van de problematiek en de noodzaak om goede vis te eten. Maar veel mensen weten niet precies wat de meerwaarde is van de MSC en ASC keurmerken. Met deze nieuwe campagne voor de Bewuste Visweek verleggen we de focus van consumptie van duurzame vis naar de impact van duurzame vis. En dan met name de impact die het heeft op levens en leefomgevingen van mensen. Met vijf verschillende verhalen laten we zien dat kiezen voor MSC en ASC bijdraagt aan het behalen van de Sustainable Development Goals, in het bijzonder SDG 14: conserveer en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Campagne in Nederland en België

Tijdens en voorafgaand aan de Bewuste Visweek worden de verhalen via verschillende kanalen van MSC en ASC Nederland en België gedeeld, maar ook de partners van de campagne gebruiken onze materialen. Wij ontwikkelden de slogan ‘Een goed verhaal op je bord’ en maakten voor alle deelnemers aan de Bewuste Visweek een toolkit met daarin onder anderen materialen voor social media, zoals een visquiz voor Instagram stories, maar ook posters en andere materialen die ook heel goed in store en online te gebruiken zijn.

 

Bewuste Visweek - Een goed verhaal op je bord Bewuste Visweek - Een goed verhaal op je bord

over MSC & ASC

Marine Stewardship Council is een internationale non-profitorganisatie die is opgericht om de visserij te verduurzamen. Het MSC keurmerk staat garant voor 3 uitgangspunten: het tegengaan van overbevissing, bescherming van ecosystemen bij de vangst en traceerbaarheid van de gevangen vis. Samen met visserijen, wetenschappers, bedrijven en natuurorganisaties zet MSC zich in voor het duurzaam bevissen van oceanen en voor het aanbod van een ruime sortering vis, schaal- en schelpdieren met MSC keurmerk aan de consument.

Aquaculture Stewardship Council is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis, alleen het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis. Het heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen. Het keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. In het visvoer zit minder vismeel en meer plantaardig voer.

Samenwerkingen

Voor deze campagne hebben we samengewerkt met:

Verantwoordelijk bij MSC:  Astrid Kösters, Anne Floor van Dalfsen, Pieter Vader en Wouter Dieleman
Verantwoordelijk bij ASC: Sarah Hennin en Esther Luiten
Designer: Krista Stofberg

Meer weten over deze campagne?

Neem contact op met Kevin Corcoran via kevin@foodcabinet.nl of 020 22 33 161

Kevin Corcoran - creatief directeur Food Cabinet