Korte ketens opzoeken tijdens de Nationale Handelsmissie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In de Nederlandse landbouwsector is een mooie beweging gaande, die boeren en burgers dichter bij elkaar brengt. Ons land kent veel korte voedselketens, projecten en organisaties die inzetten op lokaal voedsel, meer verbinding tussen boeren en stedelingen en een eerlijke prijs voor producenten. Deals tussen boeren, tuinders, horeca, supermarkten, inkoopcollectieven, zorginstellingen en nog veel meer. Om de helden van de korte keten op te zoeken, te ondersteunen en nieuwe kansen te ontdekken ging Food Cabinet in de zomer van 2020 met niemand minder dan minister Carola Schouten op digitale, Nationale Handelsmissie door Nederland.

Handelsmissie in Nederland

Elk jaar gaan handelsmissies de hele wereld over om Nederlandse producten en technologie te promoten, en die van een ander land te ontdekken. In 2020 pakken we het anders aan. Want waarom zouden we naar het buitenland gaan, terwijl Nederland zoveel te bieden heeft? Om ondernemers te inspireren en de verhalen van korte keten ondernemers te vertellen gingen we in de zomer van 2020 met minister Carola Schouten op Nationale Handelsmissie door Nederland. De Handelsmissie is erop gericht om samenwerkingen binnen de korte keten te stimuleren door middel van het sluiten van deals en andere ondernemers te inspireren om dit voorbeeld te volgen.

Op bezoek bij…

Met de Nationale Handelsmissie bezochten we twaalf inspirerende voorbeelden – uit elke provincie één – van ondernemers en initiatieven die actief zijn in de korte keten en brachten daar verslag van uit in een vierdelige videoreeks ‘Dichtbij Boert Beter’. Op 5 oktober organiseerden we een webcast waar minister Schouten samen met presentatrice Froukje Jansen in gesprek ging met boeren, bedrijven, provincies en belangenorganisaties over de kansen en uitdagingen die in de videoreeks naar voren komen en over de toekomst van de korte keten in Nederland.

Het resultaat

De doelgroep van deze campagne is de (voedsel)ondernemer. We wilden deze groep voornamelijk inspiratie bieden. Dat hebben we gedaan door middel van de videoreeks. Via LinkedIn advertenties hebben we bijna 30.000 mensen in de doelgroep bereikt. Naar de livecast hebben 375 mensen gekeken en de webcast is voor wie wil ook op een later moment nog steeds te bekijken.

Tijdens de livecast is er een deal gesloten tussen de provincies en het Rijk om catering meer lokaal in te gaan kopen en daarmee de vraag naar lokale producten te versterken. Hier lees je meer over deze bijzondere deal, en hier vind je de Kamerbrief waarin de Tweede Kamer is geïnformeerd over de Handelsmissie en de opbrengst.

“Provincies en het Rijk met negen van hun cateraars sluiten een greendeal om meer lokale producten aan te bieden in hun restaurants. Met deze deal heeft niet alleen het Rijk, maar hebben ook de provincies in lijn met de motie van de leden Van der Molen en Geurts over het bevorderen van Nederlandse (streek)producten in restaurants van de Tweede Kamer een stap gezet.”
Minister Carola Schouten
De eerste twee afleveringen van de videoreeks 'Dichtbij Boert Beter'. Klik op 'meer video's' voor aflevering 3 en 4.

Waarom korte ketens belangrijk zijn

Efficiëntie en kostenverlaging waren lang de belangrijkste drijvers van ons voedselsysteem. Bedrijven en landen gingen zich specialiseren en de voedselketen werd langer. Met elke extra schakel werden de marges kleiner en de afstand tussen boeren en burgers groter. En als consumenten niet meer weten door wie, waar en hoe het voedsel wordt geproduceerd zien ze niet meer de werkelijke waarde ervan. Voor een duurzame toekomst moet er een betere balans komen tussen mondiale en lokale markten. Met een verschuiving naar meer korte ketens zorgen we dat boeren en burgers weer dichterbij elkaar komen te staan en een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Talloze bestaande initiatieven en regionale deals laten zien hoe korte ketens werken. Voor de bedrijven zelf, maar ook voor de natuurlijke balans en leefbaarheid in de omgeving.

Over het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.

Samenwerkingen

Voor de Nationale Handelsmissie hebben wij samengewerkt met:

Meer weten over de Nationale Handelsmissie?

Neem contact op met Sebastiaan Aalst via sebastiaan@foodcabinet.nl of 020 22 33 161.

Sebastiaan Aalst

Bekijk meer projecten