Vogelvriendelijke Broodjesbar

Vogelbescherming Nederland

Tijdens het pinksterweekend van 2021 strijkt in hartje Amsterdam een unieke pop-up winkel neer: de Vogelvriendelijke Broodjesbar. Met het lekkerste vogelvriendelijke broodje ooit, ontwikkeld door chef Samuel Levie, vertellen we het verhaal van het alsmaar kleiner wordende aantal weidevogels. Ook laten we consumenten zien dat door te kiezen voor vogelvriendelijke zuivel, we het tij kunnen keren voor de grutto, kievit en tureluur. Proef de natuur, en red de weidevogel!

Aantal weidevogels neemt af

Uitgestrekte weilanden gescheiden door slootjes, vol kruiden en bloemen, waar weidevogels neerstrijken om te broeden. Het is een oer-Hollands lentebeeld dat – als we niet oppassen – verdwijnt. Door steeds intensievere landbouw is het aantal weidevogels de afgelopen jaren sterk afgenomen. Gelukkig spant een aantal boeren zich extra in voor weidevogels door bijvoorbeeld later in het seizoen te maaien. Om aandacht te vragen voor de producten van deze boeren en meer bekendheid voor de weidevogelproblematiek vroeg Vogelbescherming Nederland aan Food Cabinet een publiekscampagne te ontwikkelen.

Het vogelvriendelijke broodje, een grutto en haar jong (foto: Jelle de Jong) en Samuel Levie

De vogelvriendelijke zuivelweken

Met de vogelvriendelijke zuivelweken vragen we van 21 mei t/m 6 juni aandacht voor weidevogels. Juist in die cruciale periode waarin de vogelvriendelijke weides nog rijkelijk zijn gevuld met (hoog) gras en kruiden om de nesten bescherming te bieden. In deze twee weken is de urgentie het hoogst maken we het verhaal van vogelvriendelijke zuivel echt zichtbaar en voelbaar.

Food Cabinet ondersteunt Vogelbescherming Nederland met online content en communicatieadvies tijdens deze weken. De ambitie is om de vogelvriendelijke zuivelweken jaarlijks te laten terugkomen in de retail.

 

Opening Vogelvriendelijke broodjesbar, fotografie Mitchell van Voorbergen - 1 Opening Vogelvriendelijke broodjesbar, fotografie Mitchell van Voorbergen - 4
Opening Vogelvriendelijke Broodjesbar met Teun van de Keuken.
Opening Vogelvriendelijke broodjesbar, fotografie Mitchell van Voorbergen - 5

Vogelvriendelijke Broodjesbar

Om aandacht te genereren voor de vogelvriendelijke zuivelweken bedacht Food Cabinet een PR activatie: de Vogelvriendelijke Broodjesbar. In deze bar verkopen we in het pinksterweekend de Woeste Weide: een exclusief vogelvriendelijk broodje ontwikkeld door chef Samuel Levie. Bij het broodje krijgen mensen een glaasje vogelvriendelijke (karne)melk. Zo kunnen consumenten zelf proeven hoe lekker het is om iets goeds te doen voor onze Hollandse natuur.

Daarnaast stellen we ook het recept van het broodje beschikbaar zodat iedereen thuis ook mee kan doen. Om nog beter te helpen bij het kiezen van vogelvriendelijke zuivel brengen we in de content vooral de zuivelwijzer onder de aandacht. Met deze webapp, ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland, kan iedereen snel en gemakkelijk uitvinden waar je vogelvriendelijke zuivelproducten kunt kopen.

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen ze bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Samenwerkingen

Voor de Vogelvriendelijke Broodjesbar hebben we samengewerkt met:

  • Willemijn Kaptein, Marieke Scholten, Lars Soerink en Kees de Pater (verantwoordelijke bij de opdrachtgever)
  • Mitchell van Voorbergen (Fotograaf)
  • Saskia van Osnabrugge (Fotograaf)
  • Samuel Levie (chef)
  • Dheeresh Strohmenger (productiechef)
  • Blyde (PR)

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Marleen Remmen via marleenremmen@foodcabinet.nl of 020 22 33 161.

Marleen Remmen

Bekijk meer projecten