Hoe verspillingsvrij ben jij?

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

De helft minder voedsel verspillen. Dat is de ambitieuze doelstelling van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: een coalitie van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Ze willen dat Nederland als een van de eerste landen voedselverspilling drastisch weet te verminderen. Dat doen ze met één gezamenlijke stichting en bijbehorende positionering: “Samen Tegen Voedselverspilling”.

De kwestie

Niet minder dan een vierde van het voedsel wordt jaarlijks wereldwijd verspild. Dat is hartstikke zonde én slecht voor het milieu. Voedselverspilling in Europa is namelijk verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Om nog maar te zwijgen over ruimtegebruik voor landbouw, daarmee gepaarde impact op biodiversiteit en het milieu en natuurlijk pure verspilling van geld.

Om voedselverspilling snel tegen te gaan is de stichting Samen Tegen Voedselverspilling in het leven geroepen. Die coalitie bestaat uit ruim 25 stakeholders waaronder Rabobank, McDonald’s, Albert Heijn, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen University & Research. Om te laten zien wat die diverse groep al aan initiatieven ontplooit, werd Food Cabinet gevraagd een positionering en lanceringsplan voor de stichting uit te werken. Één campagneslogan waarmee alle deelnemende partijen laten zien welke activiteiten zij al uitvoeren en een context om nieuwe acties onder te scharen. Alles, om samen voedselverspilling tegen te gaan.

Persfoto Samen tegen Voedselverspilling

Bestuur van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Campagneconcept

Voedselverspilling is een te groot en te veelomvattend probleem om in je eentje te tackelen. Je kunt het alleen succesvol tegengegaan door binnen de hele keten samen te werken. En ook de consument moet in actie komen. Kortom: het moet samen.

Food Cabinet ontwikkelde de bijpassende positionering “Samen Tegen Voedselverspilling”. In 2018 richtte het werk zich vooral op het verbinden van verschillende ketenpartijen aan deze stichting en het vergroten van de kennis en het bewustzijn van voedselverspilling bij Nederlandse bedrijven. In 2019 start de publiekscampagne (“Hoe #verspillingsvrij ben jij?) die is ontwikkeld om niet alleen de houding van consumenten te beïnvloeden maar dit ook in het handelen van consumenten terug te gaan zien.

Verspillingsvrijdiner in de Hortus Amsterdam

Hoe #verspillingsvrij ben jij?

Met de publiekscampagne ‘Hoe #verspillingsvrij ben jij?’ willen we gedragsverandering teweeg brengen, dit doen we door voorbeeldgedrag te laten zien en handelingsperspectief te bieden. We laten mensen nadenken over hun eigen verspilgedrag en geven eenvoudige voorbeeld handelingen om thuis het verschil te maken. Bijvoorbeeld door de juiste porties af te meten en de koelkast te checken voordat je boodschappen gaat doen. Dit doen we de komende jaren met de inzet van rolmodellen, mediapartners, eigen activaties en alle inzet vanuit de aangesloten leden. De campagne is bedoeld als beweging die iedereen in Nederland kan omarmen, waardoor mensen #verspillingsvrij op veel verschillende plekken gaan terugzien. En verspillingsvrij de normaalste zaak van de wereld gaat worden.

Om de campagne een goede kick-start te geven organiseerden we een verspillingsvrij-diner voor alle rolmodellen in de Hortus in Amsterdam. Het menu werd gekookt door zero waste heldin Nel Schellekens. Deze chef gebruikt werkelijk alles in haar gerechten. Zelfs de menukaart was eetbaar.

Amsterdam viert de feestdagen #verspillingsvrij

Eind 2020 nam Food Cabinet het initiatief voor een kleinere campagne binnen #verspillingsvrij: Amsterdam viert #verspillingsvrij. Met de campagne verbonden we het thema ‘voedselverspilling’ aan de sociale problematiek en armoedebestrijding in Amsterdam. Ieder jaar gooien we in december met z’n allen veel eten weg dat overblijft na de feestmaaltijden. En dat terwijl een grote groep Amsterdammers het hele jaar door een lege koelkast heeft. Daarom riepen we, samen met Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Gemeente Amsterdam, alle inwoners van de stad op om de feestdagen #verspillingsvrij te vieren. Met een socialmediacampagne inspireerden we Amsterdammers om minder voedsel weg te gooien, en om wat overblijft te delen met anderen via buurtinitiatieven. We verspreidden de boodschap samen met culinaire sleutelfiguren en buurtgerichte Amsterdammers via een campagnevideo en bereikten hier bijna 150.000 inwoners mee.

“De #Verspillingsvrij campagne rond de feestdagen was een mooie campagne om Amsterdammers te inspireren voedselverspilling tegen te gaan.”

– Monique Reijnen, Communicatieadviseur Gemeente Amsterdam

 

Over Stichting Samen tegen Voedselverspilling

De stichting Samen tegen Voedselverspilling is een coalitie van grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid. Ze wil dat Nederland voldoet aan het door de United Nations gestelde Sustainable Development Goal 12.3 en een koplopersrol inneemt door als eerste Europese land daaraan te voldoen. De stakeholders gaan de komende jaren met acties en initiatieven verspilling structureel verminderen. Lees meer over de stichting, de nationale agenda tegen voedselverspilling en wie de stakeholders zijn op de campagnesite.

 

Samenwerkingen

Voor dit project hebben we samengewerkt met:

Meer weten over deze campagne

Neem contact op met Marleen Remmen via marleen@foodcabinet.nl of 020 22 33 161.